ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU                                                                Kontakt na REDAKCIDvojčíslo 22-23

cena: 140,- Kč

      Úvodní slovo

      Milí čtenáři,
      vydáváme již podruhé dvojčíslo časopisu Arteterapie. Je to proto, že stále "doháníme" skluz ve vydávání časopisu z loňska, který se nám podařilo letos "dohnat" začátkem roku vydáním čísla 19 a brzy nato dvojčíslem 20-21. Předpokládáme, že od čísla 24 budeme opět vycházet v pravidelných intervalech třikrát do roka.
      Velmi mě těší, že v tomto čísle můžeme přivítat další "sestru" do rodiny expresivních terapií, a to poetoterapii, která byla dosud v českých terapeutických luzích a hájích vzácnou květenou. Olomoucká univerzita vydala Pavlu Svobodovi knihu Poetoterapie, v tomto čísle najdete rozhovor s autorem a ukázku z publikace. Jistě vás potěší i rozhovor "Arteterapie od kosti, ne od klobouku…", který se zkušenou arteterapeutkou z kroměřížské léčebny Emilií Rudolfovou připravil František Kšajt.
      Mohl bych postupně vyjmenovávat a vychvalovat další články, ale to už nechám na vás, na čtenářích, a spolu s redakční radou věřím, že najdete i v tomto dvojčísle mnoho užitečných informací a poznatků pro svoji práci. Na závěr jako obvykle vyzývám k autorské spolupráci na dalších číslech časopisu. Podělte se s ostatními o zkušenosti a přispějte tak ke zvyšování odborné úrovně svých kolegů.
                                                                                                               Miroslav HuptychObsah čísla:

- Úvodní slovo
- ARTETERAPIE:
        Styl v arteterapeutické tvorbě (Marie Lhotová)
        Stimulace zpracování řečových signálů u dětí s vývojovou dysfázií pomocí arteterapeutických technik a strategií (Barbora Obr. 1 Hliněné pole)
        Chuť života: "Práce u hliněného pole" jako znovuzakotvení v základní smyslové zkušenosti (Barbara Osterwald)
        Sdílení mých zkušeností s prací s dětmi "u hliněného pole" (Sixtine Henry d'Aulnois)
        Malování jako hra a nacházení výrazu (Arno Stern)
        Tvůrčí psaní jako psychoterapie (Eva Hauserová)
        Poetoterapie: Rozhovor s Pavlem Svobodou, autorem publikace Poetoterapie .............
        ..................................................................................................................... OTEVŘÍT
        Ukázka z knihy Poetoterapie
        Terra therapeutica 2000-2010 (Jaroslava Šicková)
        Portrét v arteterapeutickém kontextu (Evžen Perout) ......................................OTEVŘÍT
        Arteterapia s klientmi terapeutickej komunity s problémom závislosti od psychoaktívnych látok (Lucia Šimončičová)
        Člověk bez domova: arteterapie s bezdomovci (Denisa Mikešová)
        Nabízím arteterapii od kosti, ne od klobouku. Rozhovor s Emilií Rudolfovou, arteterapeutkou v Psychiatrické léčebně Kroměříž (František Kšajt) ...................... OTEVŘÍT
        Recenze výstavy: Tajemství barev je v emocích (Jan Kopřiva)

- ARTEFILETIKA:
        Vzdělávací a terapeutický motiv v pohledu artefiletiky (Jan Slavík, Lucie Hajdušková)
        Téma krize jako inspirace (Martina Komzáková, Petr Wawrosz, Jan Slavík)
        Salutogenetický charakter artefiletiky Jana Slavíka (Jiří Závora)
        "Nevidím, ale mám ruce, uši…" (Renata Jurová)
        Pohled do očí - situace existenciálního charakteru (Hana Rábková)

- DRAMATERAPIE:
        Okamžiky povznesení: momenty transformace v dramaterapii. Teoretická esej a případová studie (Salvo Pitruzzella) ...................................................................................... OTEVŘÍT
        Duální pojetí dramaterapie (Milan Valenta)

- MUZIKOTERAPIE:
        Rozhovor se Zdeňkem Šimanovským (Jonáš Koukl)
        Rozhovor s Jitkou Pejřimovskou

- NA ZÁVĚR:
        Léčení u různých národů v historii (Z četby vybral Miroslav Huptych)